fot. z archiwum artysty

Piotr Młynarczyk – viola da gamba

Ukończył PSM w Częstochowie w klasie wiolonczeli Siergieja Rysanova. W 2009 roku rozpoczął studia w klasie violi da gamba Kazimierza Pyzika w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2015 roku ukończył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie violi da gamba Justyny Krusz. Swoje umiejętności rozwijał także na kursach i warsztatach u takich pedagogów jak: Guido Balestracci, Bruno Cocset, Mauro Valli, Markus Mollenbeck, Alison McGillivray.
Współpracował z zespołami muzyki dawnej takimi jak: Gambasada, Capella Cracoviensis, Floripari, Harmonia Sacra, Gradus ad Parnassum, Senza Battuta, Konfraternia Caper Lubliniensis. Jako pedagog współpracuje z dziecięcym zespołem Scholares Minores Pro Musica Antiqua w Poniatowej. Jest miłośnikiem twórczości Zdzisława Beksińskiego i Stanisława Lema.