fot. Magdalena Halas

Maria Piotrowska-Bogalecka –  dyrygent

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (podyplomowe studia z teorii muzyki). Studiowała również w Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music, a swój dyrygencki warsztat doskonaliła w trakcie kursów w kraju i zagranicą. Jest laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, na którym otrzymała pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną im. E. Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy z chórem. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Chorzów. Założycielka i kierownik artystyczny zespołu wokalnego Contento Core. W 2012 obroniła pracę doktorską w dziedzinie dyrygentura chóralna, a w 2014 roku opublikowała książkę „Decorum et varietas. Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego baroku”. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach. W latach 2015 – 2017 sprawowała funkcję kuratora regionu śląskiego ministerialnego programu Śpiewająca Polska działającego przy NFM we Wrocławiu. Od jesieni 2017 roku pracuje z Chórem Polskiego Radia, a od września 2018 roku jest Dyrektorem Artystycznym zespołu.