5.04.2017 / dzień pierwszy

6.04.2017 / dzień drugi

7.04.2017 / dzień trzeci

8.04.2017 / dzień czwarty

Foto: Przemysła Sroka