Dominika Staszkiewicz – flet traverso

Absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie fletu traverso dr hab. Małgorzaty Wojciechowskiej. W ramach programu stypendialnego LPP-Erasmus kształciła się w Koninklijk Conservatorium Brussel pod kierunkiem Bartholda Kuijkena i Franka Theunsa. Swoje umiejętności doskonaliła uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Rachel Brown, Wilberta Hazelzeta, Kate Clark, Françoisa Lazarevitcha, Petera Holtslaga i Benedeka Csaloga. Współpracuje z Capellą Cracoviensis. Gra na kopiach: fletu jednoklapowego wg G.A. Rottenburgha oraz fletu ośmioklapowego wg H. Grensera.