Zespół Alta Cappella powstał w Krakowie w roku 2010 jako formacja zajmująca się wykonawstwem muzyki dawnych epok na dętych instrumentach historycznych. Różne formy działalności obejmują szeroki repertuar:  fanfary z udziałem trąbek i kotłów i utwory kameralne z udziałem trąbek, instrumentów smyczkowych i basso continuo. Alta Cappella współpracuje również z orkiestrami w formie kompletnej sekcji trąbek i kotłów – na stałe zespół związany jest z orkiestrą Capella Cracoviensis . W ubiegłym roku zespół między innymi wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, w Almaty w Kazachstanie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości oraz wziął udział w nagraniu Suit Orkiestrowych G.Ph.Telemanna dla wytwórni płytowej BIS z orkiestrą Arte Dei Suonatori pod dyrekcją Martina Gestera.