1920
festiwal paschalny / 5–8 kwietnia 2017
bazylika katedralna Tarnów

VII Festiwal Paschalny Musica Poetica – cykl koncertowy, na który składają się muzyczne prezentacje dzieł wielkopostnych w okresie poprzedzającym Wielkanoc. Koncerty Festiwalu prezentują dzieła światowego i polskiego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu XVII i XVIII wieku.

Organizatorami Festiwalu są: Centrum Sztuki Mościce, Urząd Miasta Tarnowa, Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris i Capella Cracoviensis.

Atrakcyjnie skonstruowany, przez dyrektora artystycznego Jana Tomasza Adamusa program i znakomite wykonania, dają impuls do rozwoju słuchaczy oraz do poszukiwań kulturalnych, także poza sferą muzyczną. W tegorocznym festiwalu muzykę uzupełni sztuka piękna. Dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Tadeusz Bukowski prezentować będzie cykl wykładów „Pasja w dziełach sztuki”. Spotkania odbywać się będa przed koncertami, we wnętrzach Muzeum, i dotyczyć będą wybranych czterech dzieła z tamtejszych zbiorów.

W programie muzycznym znalazły się m.in.: utwory Vincenzo Albriciego, Heinza Ignaza Franza von Bibera, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego – w wykonaniu ALTA CAPPELLI, Michela Pignolet de Monteclaira, Georga Friedricha Händela, Josepha Haydna, Johanna Sebastiana Bacha.

Festiwal rozwija umiejętności świadomego słuchania muzyki klasycznej i kształtuje gusty estetyczne publiczności, ale także zaprasza po raz pierwszy, do współtworzenia. Organizatorzy zaprosili chóry amatorskie, indywidualnych śpiewaków amatorów, również debiutantów, do utworzenia Chóru Mieszczańskiego. Ogromny chór wykona arcydzieło muzyki klasycznej Johanna Sebastiana Bacha, Pasję wg św. Mateusza. Utwór będzie prezentowany z towarzyszeniem Capelli Cracoviensis na zakończenie festiwalu. Wykonanie Pasji zostanie transmitowane internetowo na żywo.

Sztuka jest nieświadomym, niekontrolowanym i niezafałszowanym obrazem kondycji ludzi, społeczności, miejsc. Sztuka definiuje naszą tożsamość, stymuluje kreatywność i krytyczne myślenie. Sztuka cywilizuje, edukuje emocjonalnie, osłabia nacjonalizmy, rasizm i fundamentalizm religijny. Sztuka angażuje w życie społeczne, pomaga spotkać ludzi, ośmiela do wyrażania siebie. Sztuka stworzyła człowieka.
Jan Tomasz Adamus

Informacje organizacyjne, plan pracy Chóru Mieszczańskiego, zapisy – Centrum Sztuki Mościce tel. 14 633 46 03
oraz na stronie chor@csm.tarnow.pl Dołącz do Chóru Mieszczańskiego! Szczegóły po linkiem: [LINK]